Gouden tips om uw zwembad passief te laten overwinteren

Bij de winterafsluit van uw zwembad maken wij steeds een onderscheid tussen actief en passief overwinteren. Bij actief overwinteren blijft de installatie beperkt filteren en wordt enkel de warmtepomp afgekoppeld. Passief overwinteren betekent dan weer dat de volledige installatie wordt stilgelegd en vooraf beschermd wordt tegen vorstschade. Dankzij een overwinteringsproduct blijft het zwembadwater in topconditie.

Tips voor het passief overwinteren:

  Als het over de winterafsluit van uw zwembad gaat, moet u steeds in het achterhoofd houden dat het water vier à vijf maanden (minstens hoofdzakelijk) stil staat. Het loont dus absoluut de moeite om het water de nodige zorg te geven en uzelf veel werk te besparen in de volgende lente.

  Hoewel het nodig is om naar de individuele vereisten van uw installatie te kijken, kunnen we toch enkele algemene do’s en don’ts meegeven.

  1. Poets het rolluik en rol het op. Vermijden om de motor van het rolluik te overbelasten, dus het rolluik niet in beweging brengen ingeval het bedekt is met sneeuw.
  2. Zuig grof vuil, bladeren van de bodem en loos het eventueel direct op de riool
  3. Laat je filter goed terugspoelen, minstens 10 minuten.
  4. Breng de TA waarde van het zwembadwater op minimum 100ppm. Breng de pH van het zwembadwater tussen de 7.0 en 7.1.
  5. Pomp het water uit het zwembad tot ca 20cm onder de inlaat, deze stop je af met de nodige winterstoppen en verwijder ev de vetrand met een randreiniger.
  6. Tap de pomp en de filter af. De aftappers laat je open staan.
  7. Zet de zandfilterkop en filterdeksel open. Pomp en filter kunnen zo drogen
  8. Denk aan de manometer, draai deze eventueel los.
  9. Tap leidingen af waarin water kan blijven staan, incl CV-leidingen,

  Sluit de by-pass tbv de warmtepomp. Tap leidingen af van de warmtepomp waar er water kan blijven staan, kantel deze ev een beetje om, zodat het resterend water eruit vloeit. Plaats ev de bijgeleverde winterhoes over de warmtepomp. Zorg er dan voor dat de warmtepomp aangesloten blijft op het elektriciteitsnet.

  1. Ingeval u over een pH & chloordoseerder of zoutelectrolyse-toestel beschikt dient deze leeg gemaakt te worden. Chloor en pH sondes dienen in bewaarvloeistof bewaard te worden in een vorstvrije omgeving.
  2. Voeg de nodige dosering winterproduct (CTX-551) toe, volgens de inhoud van de zwembad. Eventueel is het nodig om de dosering van dit product eind Januari-begin Februari te herhalen. U kan ook een Anti-algen product (CTX-530) extra toevoegen
  3. Plaats eventueel winterdrijvers diagonaal in het zwembadwater, dan kunnen zogenaamde ijsschotsen geen schade aan het zwembad toebrengen.
  1. Plaats ook per skimmer een Gizzmo om de skimmer te beschermen tegen de vorst. draai een rubberen winterstop in de spuitgaten en in het stofzuigeraansluiting om te voorkomen dat je bad tijdens de winter opnieuw vol regen- of smeltwater loopt.
  1. Dek het zwembad af met een winternet, zo hou je zwembad vrij van bladeren, en zorgt ervoor dat er geen direct licht binnenkomt in het zwembad waardoor de algengroei wordt beperkt.
  2. Hou wel rekening met het grondwaterpeil alvorens het zwembad te ledigen tot op een bepaald niveau..
  3. Check tussentijds af en toe het zwemwaterniveau. Door veel regen kan het water hoog stijgen.

  OPGELET: Elk zwembad en de bijhorende installatie is anders. Zonder uw installatie onderzocht te hebben dient u bovenstaande als algemene richtlijn te beschouwen. Tenzij het winterklaar maken werd uitgevoerd door onze techniekers zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel gebeurlijke schade aan de zwembadinstallatie. Een CV en zwembad installatie dient altijd vorstvrij gehouden te worden. Plaats dus een elektrische verwarming als vorstbeveiliging in uw technische ruimte indien nodig.